top of page

Geschiedenis Hosanna

 

Muziekvereniging Hosanna werd in 1932 opgericht en is sindsdien gevestigd in het Soesterkwartier in Amersfoort. De vereniging is het enige en oudste fanfareorkest in de stad Amersfoort. 

 

In 1932 besloot een aantal leden van jongerenvereniging "Immanuel" om een zelfstandige muziekvereniging te beginnen. Al snel waren er voldoende spelende leden om optredens te kunnen verzorgen. Geld voor instrumenten was er nauwelijks waardoor de leden, ondanks de crisistijd, werd gevraagd om te investeren: wekelijks werd er naast de contributie ook een bijdrage gevraagd t.b.v. het instrumentenfonds. 

 

In de oorlogsjaren weigerde de leden van Hosanna zich aan te sluiten bij de "Kulturkammer", waardoor het orkest zich genoodzaakt zag de actitiviteiten te staken. Het instrumentarium werd op zolder van een of meerdere leden verstopt en kwam gelukkig de oorlogsjaren ongeschonden door. Daardoor kon Hosanna voor het eerst weer optreden tijdens de bevrijding van Amersfoort in 1945.

 

De jaren na de oorlog stonden in het teken van wederopbouw. Hosanna vormde voor de leden een welkome afleiding van de dagelijkse beslommeringen. Het orkest bereikte dan ook een zeer hoog niveau, met als hoogtepunt in de jaren '60 de hoogste concertafdeling.

 

In de jaren '70 keerde echter het tij: het was niet langer "in" om blaasmuziek te maken en Hosanna zag het ledenpeil dalen. Eind jaren '70 kwam daar echter verandering in door het oprichten van Jeugdorkest Hosanna.

 

Medio jaren '90 werd de vereniging zwaar getroffen doordat een inbreker het verenigingsgebouw in brand stak. Hierdoor ging een groot deel van het gebouw verloren, evenals de gehele muziekbibliotheek. Gelukkig heeft Hosanna ook deze crisis doorstaan. 

 

Zo'n vier jaar geleden is Hosanna gestart met het gemeentelijk project Kies je Kunst. Basisscholieren krijgen de kans om te ervaren hoe leuk het is om bij een muziekvereniging een blaasinstrument of slagwerk te bespelen. De aanpak van Hosanna bleek erg succesvol, waardoor circa 70% van de kinderen na deelname aan het project ook lid wordt van de vereniging. Dat heeft ertoe geleid dat Hosanna beschikt over veel jeugd. Gecombineerd met de ervaring van de volwassen muzikanten een garantie voor een orkest waar muziek in zit.

bottom of page